Wednesday, January 11, 2012

Memerangi LGBT, Menegakkan Kemanusiaan oleh N. Syamsuddin Ch. Haesy

"Di Indonesia dan di Malaysia, secara terang-terangan mereka memburu para belia muslim untuk menjadi mangsa degradasi kaidah-kaidah dan akidah Islamiyah. Atas nama hak asasi manusia (human right) mereka menyebar faham kebebasan yang membolehkan penyimpangan seksual, seperti LGBT (lesbianisme, gay, bisexual trans)."
ZAMAN modern dengan kebebasan yang berlebih-lebihan di atas faham liberalisme, kini sedang menghadang kita. Arus liberalisme yang dipandang sebagai bagian dari resam budaya modern, sangat aktif menyebar kerosakan dahsyat atas belia muslim di dunia.


Mereka sedang berusaha menghancurkan kaum belia di Indonesia dan Malaysia, sebagai wilayah berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan adat resam budaya Melayu dan akidah Islamiyah. Di Indonesia dan di Malaysia, secara terang-terangan mereka memburu para belia muslim untuk menjadi mangsa degradasi kaidah-kaidah dan akidah Islamiyah. Atas nama hak asasi manusia (human right) mereka menyebar faham kebebasan yang membolehkan penyimpangan seksual, seperti LGBT (lesbianisme, gay, bisexual trans).LGBT bertentangan dengan akidah Islamiyah, karena perbuatan seks songsang dilarang dengan sangat keras dan tegas. Perbuatan seks songsang merupakan maksiat yang sangat berat. Perbuatan ini mengubah jiwa dan akidah, menyebarkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, serta menimbulkan kerosakan masyarakat. Tujuan mereka menyebar dan menyokong perilaku seks songsang, adalah untok menimbulkan kerosakan kepada bangsa dan negara. Kerana itulah LGBT termasuk ke dalam jenayah dan harus dihukum secara tegas.Para penganjur, pelaku, dan penyokong LGBT adalah mereka yang menjalankan kehidupannya hanya mengandalkan hawa nafsu. Mereka itu merupakan kaum yang sesat dan darajahnya lebih rendah dan hina dari khaywan. Allah SWT berfirman: ..”Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Maka apakah kamu boleh menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kami mengambil kira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tiada lain, hanyalah seperti khaywan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (daripada khaywan ternak itu). QS Al Furqaan : 43-44.Mahukah kita membiarkan aktiviti yang akan membuat kerosakan dengan memangsa masyarakat dan mengubahnya menjadi masyarakat khaywan yang berfikir (khayawan an nathiiq)? Masyarakat dan bangsa sesat yang kesesatannya lebih rendah dari khaywan? Tentu kita tidak mahu, karena kita telah ditakdirkan Allah sebagai sebaik-baik makhluk: ahsanit taqwiim, yang oleh Allah sudah diperkasakan dengan akal dan fikiran. Yang dengan akal dan fikiran itu kita menegakkan tauhid dan akidah Islamiyah sebagai keyakinan terbaik dalam mencapai keselesaan hidup di dunia dan akhirat.Hukuman MatiBILA kita tidak mahu anak keturunan kita menjadi mangsa gerakan haram tersebut dan kita tidak mahu pula menjadikan diri kita sesat, maka kita harus melaksanakan dengan tegar perintah Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Al Qur’an, Surah Attahrim ayat 6: “Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka, sedangkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu dijaga malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan pada mereka”.Kerana itu wajib hukumnya bagi kita memerangi gerakan LGBT. Di dalam berbagai kitab fiqih, lesbianisme disebut ebagai as-sahaaq atau al-musahaqah. Iaitu: hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Semua fuqaha menegaskan, bahawa lesbianisme hukumnya haram, sesuai hadits Rasulullah SAW: “Lesbianisme adalah perbuatan zina di antara wanita” (as-sahaq zina an-nisaa` bainahunna) - (HR Thabani, dalam al-Mu’jam al-Kabir, 22/63). Lesbianisme merupakan dosa besar (al-kaba`ir).Setara dengan itu Gay pun merupakan perbuatan zina di antara lelaki (ajma’a ahlul ‘ilmi ‘ala tahrim al-liwaath). Rasulullah SAW, bersabda: “Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR Ahmad). Sedangkan bisexual trans, merupakan perbuatan zina yang menggabungkan as sahaq dengan liwath.Sebilangan ulama menyatakan, lesbianisme mendapatkan hukuman ta’zir (dapat berupa hukuman penjara, hukuman dera, dan hukuman sosial) yang beratnya ditetapkan oleh qadi. Sementara itu hukuman kepada gay dan bisexual trans adalah hukuman mati melalui dera. Bagi Ali bin Abi Thalib, hukuman terhadap gay adalah dibakar dengan api.Namun, para sahabat lain, mempunyai pandangan lain. Ibnu Abbas RA, menyebutkan, hukumannya adalah menjatuhkan gay dari bangunan tinggi, dengan kepala di bawah, dan setelah sampai di tanah lempari dia dengan batu. Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan, berpendapat, gay harus dihukum mati dengan cara ditimpakan ke hadapan dinding tembok yang kokoh.Untuk menyelamatkan keluarga, negara dan bangsa dari aktiviti LGBT, marilah kita serempak melakukan kempen yang mendidik kepada kaum muslimin dan muslimat. Lalu bertindak tegas terhadap setiap pelakunya. Hukuman berat sampai mati terhadap pelaku LGBT bukanlah pelanggaran atas hak asasi manusia, melainkan hukuman terhadap pelaku jenayah yang menghancurkan darajah kemanusiaan.Penulis adalah wartawan utama Indonesia, penulis buku Zuwad – Menapak Jejak Cinta.