Wednesday, January 11, 2012

Memerangi LGBT, Menegakkan Kemanusiaan oleh N. Syamsuddin Ch. Haesy

"Di Indonesia dan di Malaysia, secara terang-terangan mereka memburu para belia muslim untuk menjadi mangsa degradasi kaidah-kaidah dan akidah Islamiyah. Atas nama hak asasi manusia (human right) mereka menyebar faham kebebasan yang membolehkan penyimpangan seksual, seperti LGBT (lesbianisme, gay, bisexual trans)."
ZAMAN modern dengan kebebasan yang berlebih-lebihan di atas faham liberalisme, kini sedang menghadang kita. Arus liberalisme yang dipandang sebagai bagian dari resam budaya modern, sangat aktif menyebar kerosakan dahsyat atas belia muslim di dunia.